Ubezpieczenie wypadkowe

Średnio co 4 sekundy zdarza się wypadek. Dlatego powinniśmy pomyśleć wcześniej o ubezpieczeniu, a nie dopiero wtedy, gdy zdarzy się wypadek.

Przy wyborze nie ważna jest tylko cena, ale również świadczenia jakie mamy z tytułu tego ubezpieczenia. Ubezpieczenie takie powinno zawierać:
 • Jednorazowe świadczenia inwalidzkie- dożywotnią rentę inwalidzką- stawka za każdy dzień pobytu w szpitalu po wypadku
 • Świadczenie w przypadku zranień/okaleczeń
 • Świadczenie w przypadku śmierci
 • Operacje kosmetyczne
 • Koszty ratownicze- Pakiet-Assistance „Pomoc Rehabilitacyjna”
 • Zabiegi rehabilitacyjne
 • Świadczenia pomocnicze na ułatwienie poruszania się
Ubezpieczenie wypadkowe Kaiser-Unfallschutz oferuje ochronę w pracy, po pracy, w drodze do i z pracy, w domu, na urlopie, podczas uprawiania sportu, hobby, 24 godziny na dobę i na całym świecie.

ubezpieczenie

Ubezpieczenie państwowe czy prywatne?

Pierszeństwo do ubezpieczenia prywatnego mają:
-osoby prowadzące "Gewerbe" działalność gospodarcza
-osoby zatrudnione zarabiające w ostatnich 3 latach powyżej określonych granic dochodów (Versicherungspflichtgrenze) wynoszących w roku:
* 2008 - 48,250 €,
* 2009 - 48.600 €,
* 2010 - 49.950 €
- urzędnicy państwowi
- studenci
- lekarze będący w okresie praktyki.

W Niemczech istnieją dwa systemy ubezpieczeń - państwowe i prywatne. W państwowych kasach chorych (Gesetzliche Versicherung) obowiązkowo ubezpieczone są osoby, które są zatrudnione i zarabiają powyżej 400 € brutto/miesięcznie.
Osoby prowadzące "Gewerbe" własną działalność gospodarczą, decydujące się na dobrowolne ubezpieczenie w państwowych kasach chorych ponoszą pełne koszty składek ubezpieczeniowych, do podanych powyżej granic dochodów. Nadmienić należy, że dla tej grupy ubezpieczonych państwowe kasy chorych przewidują tzw. składkę minimalna w wysokości 260,93 € miesięcznie (Kasy chorych przyjmują fiktywne dochody ubezpieczonego w wysokości 1863,75 €, co prowadzi do tego, ze ubezpieczony musi odprowadzić składkę w tej wysokości, nawet jeśli jego dochód wynosi miesięcznie przykładowo 1.200 €).

ubezpieczenie

Od 01.01.2009 każda osoba, która posiada zameldowanie w Niemczech podlega obowiązkowi ubezpieczenia (Versicherungspflicht). Ubezpieczenie musi zawierać minimum zwrot kosztów za leczenie ambulatoryjne i szpitalne. Wkład własny nie może przekraczać 5.000 € na ubezpieczonego w skali roku. Osoby nie posiadające ubezpieczenia, będą musiały nadpłacić zaległe składki.

ubezpieczenia

ubezpieczenie ubezpieczenia

 • Ubezpieczenia emerytalne i na życie
  oparte na renomowanych funduszach inwestycyjnych, dotacje państwowe „Riester-Rente”
 • Ubezpieczenia wypadkowe
 • Ubezpieczenia OC, komunikacyjne
  uznajemy zniżki z Polski

Obowiązek ubezpieczenia

Obowiązek ubezpieczenia wszedł w życie 01.01.2009 i dotyczy osób mających miejsce zamieszkania na terenie Niemiec. Osoby te są zobowiązane do ubezpieczenia zdrowotnego.
Warto skalkulować i porównać różne opcje przed wyborem taryfy! Dla naszych klientów bezpłatnie porównujemy składki i taryfy liczących się niemieckich ubezpieczalni.

ZAPRASZAM !!!

ubezpieczenia

Ubezpieczenia emerytalne i na życie ubezpieczenie zdrowotne
oparte na renomowanych funduszach inwestycyjnych, dotacje państwowe „Riester-Rente”
tanie ubezpieczenie wypadkowe
Ubezpieczenia OC, komunikacyjne
uznajemy zniżki z Polski

Qype: ubezpieczenie oc in Frankfurt am Main


Frankfurt am Main


ubezpieczenie oc, ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie samochodowe http://ubezpieczenie-oc.blogspot.com/

Mein Beitrag zu ubezpieczenie oc - Ich bin ubezpieczenia-w-niemczech - auf Qype

Qype: ubezpieczenia w Niemczech in Frankfurt am Main


Frankfurt am Main


ubezpieczenia, ubezpieczenie, Versicherung, Versicherungen, ubezpieczenie zdrowotne, Krankenversicherung http://zdrowotne-ubezpieczenia.blogspot.com/

Mein Beitrag zu ubezpieczenia w Niemczech - Ich bin ubezpieczenia-w-niemczech - auf Qype

ubezpieczenia

Berlin Hamburg München Monachium Köln Kolonia Frankfurt am Main Frankfurt nad Menem
Stuttgart Dortmund Düsseldorf Essen Bremen Brema Hannover Hanower Leipzig Lipsk
Dresden Drezno Nürnberg Norymberga Duisburg Bochum Wuppertal Bielefeld Bonn Mannheim
Karlsruhe Wiesbaden Münster Augsburg Gelsenkirchen Aachen Akwizgran Mönchengladbach
Braunschweig Brunszwik Chemnitz Kiel Kilonia Krefeld Halle Magdeburg Freiburg Fraburg Bryzgowijski
Oberhausen Lubeka Lübeck Erfurt Rostock Mainz Moguncja Kassel Hagen Hamm Saarbrücken Mülheim Herne
Ludwigshafen Osnabrück Solingen Leverkusen Oldenburg Potsdam Poczdam Neuss Heidelberg Paderborn
Darmstadt Regensburg Ratyzbona Würzburg Ingolstadt Heilbronn Ulm Göttingen Getynga Wolfsburg
Recklinghausen Pforzheim Offenbach Bottrop Bremerhaven Fürth Remscheid Reutlingen Moers
Koblenz Koblencja Bergisch Gladbach Erlangen Trier Trewir Salzgitter Siegen Jena Hildesheim
Cottbus Chociebuz Gera Witten

Kara za brak posiadania ubezpieczenia zdrowotnego!!

Osoby, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnego z prawem niemieckim zostaną ukarane. Zgodnie z ustawą § 193 Abs. 4 VVG bedą musiały nadpłacić zaległe składki. Za pierwsze sześć miesięcy kara to wysokość miesięcznej składki, a za każdy następny miesiąc kara ta wynosi 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia. Maksymalna nadpłata jest równa składkom 13 miesięcy.

prywatne ubezpieczenie

Prywatnemu ubezpieczeniu podlegają:

- obowiązkowo od 01.01.2009 prowadzący samodzielną działalność gospodarczą
- zatrudnieni pracownicy (roczny dochód musi przekraczać 49.950 €), mają oni do wyboru ubezpieczenie prywatne lub państwowe)
- urzędnicy niezależnie od wysokości dochodów

Gewerbe bez zameldowania w Niemczech ??? To jest możliwe !!!

Chcesz założyć działalność gospodarczą - Gewerbe, ale nie masz w Niemczech zameldowania? To żaden problem.
Dla naszych klientów zakładamy i prowadzimy Gewerbe bez zameldowania w Niemczech.

Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo u nas w biurze:

Kamila Zymmer
Fischerfeldstr. 3
60311 Frankfurt
Tel. +49 (0) 69 29729376
Mobil:+49 (0) 15773949254
Fax 49 (0)3222 1166654
E-mail:

www:

ubezpieczenie zdrowotne

Dla każdej osoby przebywającej w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązkowi podlegają wszystkie osoby zamieszkałe i pracujące w Niemczech. Ubezpieczenie to musi być zgodne z prawem niemieckim.
Oferujemy Państwu bardzo korzystne Ubezpieczenia zdrowotne już
od 67,57 €
 • ubezpieczenie bez udziału własnego
 • ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki (Pflegeversicherung)
 • ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej
 • ubezpieczenie bez badania lekarskiego

Ubezpieczenie zdrowotne to Twój obowiązek !!!

Ubezpieczenie zdrowotne jest dla każdej osoby przebywającej w Niemczech ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązkowi podlegają wszystkie osoby zamieszkałe i pracujące w Niemczech bez względu na obywatelstwo. Ubezpieczenie zdrowotne musi być zgodne z prawem niemieckim.
Oferujemy korzystne dla Państwa Ubezpieczenie zdrowotne
od 67,57 €

ubezpieczenia

-100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu)
-100 % koszty usług stomatologicznych
-gwarantowana stabilność składki /garantierte Beitragsstabilität - keine Beitragsanpassungen
-ubezpieczenie bez udziału własnego w kosztach leczenia /ohne Selbstbeteiligung (SB 0,00 €)
-
ubezpieczenie bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego
-ubezpieczenie bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
-ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki /ohne Pflegeversicherungpflicht
-ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht
-ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec
-koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000,00 €
-serwis z wydłużonym czasem pracy, 7 dni w tygodniu, również przez polski tel.: +48 (0)22 2578550

Jesteś zameldowany w Niemczech? Podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia

Od 01.01.2009 każda osoba, która posiada zameldowanie w Niemczech podlega obowiązkowi ubezpieczenia (Versicherungspflicht). Ubezpieczenie musi zawierać minimum zwrot kosztów za leczenie ambulatoryjne i szpitalne. Wkład własny nie może przekraczać 5.000 € na ubezpieczonego w skali roku. Osoby nie posiadające ubezpieczenia, będą musiały nadpłacić zaległe składki.

Krankenversicherung

Jak uniknąć ubezpieczenia w Niemczech?

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w Niemczech, a nie chcesz płacić za ubezpieczenie w Niemczech?
Popularną wśród Polaków alternatywą jest prowadzenie działalności bez zameldowania w Niemczech. Osoba która nie jest zameldowana w Niemczech nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia.
patrz podstawa prawna: § 193 VVG (Ustawa o umowie ubezpieczeniowej)
Przykład:
ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla kobiety wiek 55-59 lat, z wkładem własnym [Selbstbeteiligung] 0,00 €, bez badań lekarskich, bez nadpłacania zaleglych składek kosztuje 202,00 €/miesiąc.
Serwis biurowy bez zameldowania w Niemczech kosztuje 80,00 €/miesiąc

Więcej informacji pod numerem telefonu: +49 (0)15773949254

zdrowotne

Zalety prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Zakres świadczeń medycznych państwowego ubezpieczenia zdrowotnego jest ustalony ustawowo, dlatego w kazdej z ponad 200 niemieckich kas chorych taki sam. Od 01.01.2009 również stawki ubezpieczeniowe w każdej kasie chorych są idenyczne.

W ubezpieczeniu prywatnym zakres świadczeń a tym samym również składkę można natomiast kształtować dowolnie. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne posiada wiele zalet:

* dowolny wybór lekarzy i szpitali (rowniez klinik specjalistycznych)
* status pacjenta prywatnego
* mozliwość zakwaterowania w szpitalu w pokoju 1- lub 2-osobowym oraz leczenie
* pokrycie kosztów leczenia przez lekarzy niedyplomowanych, specjalistów od naturalnych metod leczenia (w zależności od taryfy)
* zwrot składek w przypadku niekorzystania ze świadczeń lekarskich (w zależności od taryfy, nawet do 6 składek miesięcznych za rok niekorzystania ze świadczeń)
* ochrona ubezpieczeniowa na calym świecie (w zależności od taryfy)
* gwarancja świadczeń na caly okres trwania umowy
* znacznie szerszy zakres świadczeń stomatologicznych

Gewerbe

wypadkowe

zdrowotne

ubezpieczenie

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenia w Niemczech

Krankenversicherung

Versicherung

ubezpieczenie

ubezpieczenia

Ubezpieczenia w Niemczech dla kobiet w ciąży !!!

ubezpieczenia w Niemczech

ubezpieczenie zdrowotne

Krankenversicherung

zdrowotne

Gewerbe

wypadkowe

Versicherung

Firm oferujących ubezpieczenie zdrowotne jest cała masa. Przede wszystkim na samym początku musimy wybrać jakąś firmę. Należy przy tym zwrócić uwagę na zakres usług, jakie oferuje ubezpieczalnia.

Opłaty za ubezpieczenie są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od płci, wieku starającej się o ubezpieczenie osoby oraz od wyboru usług medycznych, jakie ma objąć ubezpieczenie.
Duży wpływ na opłaty ma również tzw.: Selbstbeteiligung, a jest to kwota, jaką w ciągu roku będziemy musieli sami, bezzwrotnie zapłacić podczas wizyt w gabinetach lekarskich.
Oferujemy Państwu:
• ubezpieczenie bez udziału własnego
• ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki (Pflegeversicherung)
• ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej
• ubezpieczenie bez badania lekarskiego

ubezpieczenie zdrowotne

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?

Wysokość składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia prywatnego zależy przede wszystkim od wieku, płci i stanu zdrowia. Ubezpieczenie jest droższe dla osób starszych, kobiety płacą więcej niż mężczyźni. Ponadto, na wysokość składki wpływa kwota udziału własnego w kosztach leczenia oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
Wysokość składki ubezpieczenia państwowego zależy wyłącznie od wysokości osiąganych dochodów.

ubezpieczenia w Niemczech

Ubezpieczenie zdrowotne powinno być pierwszą sprawą do załatwienia dla wybierających się do Niemiec. Leki, lekarze i szpitale są bardzo drogie, dlatego trzeba upewnić się, że ubezpieczenie pokryje koszty leczenia w przypadku choroby i nagłych przypadków.

Zadzwoń lub napisz i podaj swoją datę urodzenia, a przygotujemy dla Ciebie najkorzystniejsza ofertę ubezpieczenia.

Krankenversicherung

ubezpieczenia w niemczech

Versicherung

ubezpieczenie

ubezpieczenia

Gewerbe

zdrowotne

wypadkowe

ubezpieczenie zdrowotne

Krankenversicherung

zdrowotne

ubezpieczenia

wypadkowe

Krankenversicherung

ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenia w niemczech

Versicherung

ubezpieczenie

Gewerbe

ubezpieczenia

ubezpieczenia na Gewerbe

Korzystne ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność gospodarcza w Niemczech!

Ubezpieczenie zdrowotne można odliczyć od podatku!

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherung

ubezpieczenia w niemczech

ubezpieczenie zdrowotne

Krankenversicherung

zdrowotne

wypadkowe

Gewerbe

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherung

ubezpieczenia w niemczech

ubezpieczenie zdrowotne

Krankenversicherung

zdrowotne

wypadkowe

Gewerbe

ubezpieczenie

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia w niemczech

ubezpieczenie zdrowotne

Krankenversicherung

zdrowotne

wypadkowe

Gewerbe